Vi är certifierade & diplomerade coacher och arbetar med människor i enskilda samtal eller grupp. Vi har holistisk  synsätt på människan vår coaching-metod grundar sig från anknytningsteorin.

Vi kopplar ihop tanke, känsla handling utifrån anknytningsteoretiskt perspektiv allt för att du ska få nya insikter och få en förändring som består.

Strategierna är ett eko från barndomen, dina relationer är skapade utifrån dessa.

Historien upprepar sig och du hamnar i samma situation eller relation om och om igen.

Känner du igen mönstret?  

Gör vi som vi alltid gjort, blir det som det alltid blivit.

Utvecklande samtal

Veronica Carlson     veronica@workinprogress.works 073 365 11 68

Jessica Glenmark    jessica@workinprogress.works 070 755 34 15