Det är själva upplevelsen av tidspress och många saker att hinna med, som påverkar vardagen.

Så det behöver inte betyda att du är stressad men känslan av stress skapar stress. Känslan av maktlöshet, frustrationer och många möten kan ge dig en känsla av att inte räcka till.

Det är ofta dina tankar om morgondagen, alla saker som ska göras, som skapar en inre stress.

Chefens ansvar

Många chefer upplever idag tidspress av tex. budgetarbete, medarbetare som behöver stöd och mål som ska nås för verksamheten. Den här tidspressen har visat sig skapa stressrelaterade sjukdomar.

När en chef blir sjuk blir det oftast rörigt i en organisation eftersom att hon/han har ansvaret för många övergripande arbetsuppgifter, tex ansvarsfördelning och beslutsfattande. Känner du igen dig i detta?

”7 av 10 chefer mår psykiskt dåligt att det går ut över deras arbete”.
”Fler mår så dåligt att de har svårt att göra färdigt sina arbetsuppgifter i tid”
-Tidningen Chef

Råd & Tips

  • När du lär dig att vara i närvaro oavsett hur din miljö eller omgivning ser ut, kommer du att uppleva att du har kontroll. När du har upplever kontroll kommer ditt inre lugn.
  • Kontroll är dock en imaginär känsla. Det du kan lära dig är, att skapa en behaglig känsla i kroppen och sluta att tänka och oroa dig för morgondagen, budgetarbetet eller den där viktiga presentationen du ska göra.
  • Lär dig byta perspektiv och se saken på andra sätt.
  • Lär dig delegera, få dina medarbetare att leda sig själva. Medarbetarledarskap.

Vår expertis

Vi kan hjälpa dig att hitta individuella metoder för hur du ska uppleva lugn, kontroll och närvaro.

Vill du lära dig mer? Kontakta oss direkt!

Vi har ett Ledarskaps program Online som riktar sig till dig som är chef.

Autentiskt ledarskap ett program som skräddarsyrs efter dina behov