Våra känslor hjälper oss att navigera i livet. Vi känner obehag, vi borde då göra ett annat val. Vi känner oss trygga, då kan vi stanna kvar. Vi känner oss rädda, då vill du fly, fäkta eller frysa. De här känslorna ger oss signaler på vilka beslut vi borde ta.

När du har slutat att lyssna på dina känslor, det är då kroppen börjar att ge signaler på att du går emot, det du vet, och när du inte lyssnar på det du vet blir det en negativ spiral. Att bita ihop, tro att det blir bättre, är bara tankar som bedövar dina känslor. Ibland behöver vi stå ut en kortare tid, ibland behöver du ta tag i anledningen till din känsla. Det är det som kan skapa ambivalens och osäkerhet.

Att påbörja ett arbete med att förstå sina känslor är en början på att börja förstå sig själv och varför känner och tänker och handlar på visst sätt. Det är det coaching och terapi  många gånger handlar om att sortera sina känslor och förstå vilka känslor som styr dina beslut och dina icke beslut.

E-kurs, vår plattform

Vi har gjort en kurs i självledarskap, för att du ska börja ett arbete med att förstå vad som påverkar dig.

Med vår kurs som plattform får du en unik hjälp av oss kommer du att börja förstå vad som påverkar dig i din vardag.

Vi kommer snart ut med nya kursstarter. Vill du vara med? Skicka oss ett meddelande så får du information.

Klicka här på LÄNKEN om vår E-kurs

Mer om Pragmatiskt Självledarskap

Tack för att du finns och läser vårt inlägg

Med värme Veronica & Jessica