Hallå ? Är det ingen som lyssnar?

Har du märkt att din kommunikation inte går riktigt fram?

Vi vet varför!
Många missförstånd och otydligheter kan minimeras om du vet hur du kommunicerar med dina medarbetare och chefer.

Vi arbetar med grupper där alla får insikter om sitt eget beteende och sitt sätt att kommunicera med omvärlden.
När du förstår dig själv kan du sen förstå andra.

Enligt en undersökning är detta de vanligaste konflikterna på jobbet (2017)                              Konflikter på arbetsplatsen *

32 % Sak konflikt
31 % Roll konflikt
12 % Beteende konflikt
7 % Pseudo konflikt
4 % Värderings konflikt
3 % Intresse konflikt
12 % Inget av ovan

Lägger vi till komponenten stress på arbetsplatsen, försvåras kommunikationen ytterligare. I stress försämras vår hjärnas kapacitet, vi är inte längre lika kreativa, samarbetsförmågan blir sämre, vi blir mer ego-centrerade ju längre ned i stress vi befinner oss, ser vi vår omvärld som faror och hot. När stressen ökar, minskar dialogen.

Det blir svårare att kommunicera.

Vi har märkt att kommunikationen har gått i baklås

Kommunikationen har gått i stå, man talar inte klarspråk. Likt en familj, kan problemen sopas under mattan eller skjutas framför sig, då ingen orkar ”jag har ju så mycket att göra hela tiden”. det blir en ond cirkel som är näst intill omöjlig att ta sig ur på egen hand.

Vi arbetar med hela företaget i deras förändringsprocess. Vi stödjer medarbetare, ledare och tränar dem att leda sig själv och att leda andra.

En metod att få en fungerande kommunikation

Identifiera gruppens likheter och olikheter, utveckla era unika styrkor.
Ni får en ökad insikt i era beteenden, kommunikationsstilar och hur ni kan använda er styrka på bästa sätt.

Förstår dig själv först, innan du kan förstå andra.

Värdet av en workshop i kommunikation 

Resultat:

  • Ni blir kraftfulla och effektiva i er kommunikation
  • Ni förbättrar ert ledarskap och självledarskap
  • Ni förbättrar och utvecklar samarbete internt och externt
  • Ni får koden till er kommunikation

Likheter får oss att mötas och olikheter utvecklar oss som individer.

När ni blir tydliga i er kommunikation sparar ni tid, pengar och kraft.

 EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION.
https://www.workinprogress.works/beteendestilsanalys/effektivare-kommunikation-ditt-team/

 

En dag full av insikter 

Vi vill fortsätta prata färger

 *Källa: Chef & Karriärs undersökning