När vi håller föreläsning eller utbildning inom kommunikation, beteende och stress får vi direkt respons och igenkänning på vissa beteenden som skapar stress hos medarbetarna.

Det kan till exempel vara att en del personer i organisationen först skickar ett mejl, efter det kommer ett sms och inom loppet av 5 min har personen även ringt upp och vill ha svar på sitt mejl.

Känner du igen det här? Att en del personer är väldigt pådrivande och vill ha svar direkt? Det här skapar stress i organisationen.

Varför skapar det stress?

Svaret är: – Vi är olika

Insiktsarbete

När du vet hur du själv är och hur du uppfattas av andra, kan du börja skapa strategier för en tydligare kommunikation och uppnå de resultat du önskar.

Upplever du idag att du inte får de resultat du vill ha, behöver du anpassa din kommunikation till din omgivnings behov.

Kommunikation som leder till förståelse är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Hur når kommunikation fram?

Mänsklig kommunikation
55 % procent är kroppsspråk
38 % röstkvalitet
7 % är innehållet eller orden som används

Detta innebär att vad du säger är inte lika viktigt som hur du säger det och vad du gör.

Så det här med kommunikation kanske inte är så enkelt! När du dessutom adderar att vissa människor är sakorienterade och andra är relationsorienterade blir kommunikation en cocktail med olika ingredienser.

Detta kan vara grunden till onödiga kommunikationsmissar som kan leda till konflikt och en stressad arbetsmiljö. Att få koden till tydlig kommunikation skapar ett arbetsklimat som är mindre stressfyllt för alla på arbetsplatsen. När du lärt dig koden till kommunikation för dig och din omgivning upplever många att de uppnår mer i sin vardag utan energidränage.

Det tar mindre energi då kommunikationen internt går smidigare, när alla har förståelse för varandras likheter och olikheter.

LIVS-MANUALEN

När människan föds, kommer kommer hon inte med en personlig livs-manual. Människan skapar sig en egen manual för få sina behov mötta, i manualen samlar hon mönster och filmer för att förhålla sig till sin omgivning. Hennes prägling börjar direkt när hon får se dagens första ljus.

All prägling sägs pågå upp till sex års ålder, då är manualen över hur hon hanterar sin omgivning färdigskriven. Just den personliga livs-manualen använder de flesta av oss sen resten av våra liv utan uppdateringar.

I känslodelen i din livs-manual är dina mönster och filmer sparade. Dina referenspunkter hämtar du i din historia. Dvs hur du förhåller dig till andra människor, auktoriteter och i relationer i stort.

Vilka strategier har du?

  • Söker du bekräftelse från andra genom att prestera och bevisa dig?
  • Ger andras bekräftelse dig en sorts acceptans på att du duger?
  • Jag klarar mig själv, jag behöver ingen hjälp.

Hur skulle det vara för dig om din manual blev tydligare och anpassad till nutid och hur dina behov ser ut idag. Där du kan skapa och formulera ett liv och framtid som är mer i samklang med dig och dina behov.

Hur skulle det vara för dig om du fick användarmanualen till tydlig kommunikation?

Vi arbetar med kommunikation och beteende på ytan, men vi kan även dyka ned under vattnet och prata om de stora frågorna.

Koden till kommunikation