Ledarskapet och självledarskapet behöver vara i fokus oavsett vad du arbetar med, nu mer än någonsin pga av distansarbete. Det är extra viktigt att höja energi och att höja motivationen.

Just nu söker många MOTIVATION. De som har arbete och sitter hemma på sitt kontor, har kanske börjat känna sig omotiverade? Hur ska du som ledare fortsatt motivera dina medarbetare? Vår blogg från 2017 om drivkrafter är den mest lästa just nu, den har gått om den vi skrivit om Stresspåslag.

Vad du motiveras av och dina drivkrafter, är inte helt självklart att veta!

Att känna till det du motiveras av är inte något vi naturligt går omkring och vet. Genom att synliggöra de krafter som driver människor, kan du förstå motivation, tillgodose individuella behov och främja en mer positiv miljö och i slutändan öka samarbetet och arbetsglädjen.

Var äkta, autentiskt och vad du motiveras av?

”Sara” arbetar på en ung och nyskapande kommunikationsbyrå. Hon bär ansvaret för byråns ekonomi. Hon har börjat känna sig låg på energi och det är nått som ”skaver” men, hon vet inte vad. Hela byrån gör beteende- och motivationsanalys. Genom analysens utfall visar det sig att EKONOMI  är det som ”Sara” är minst motiverad av. BAM! Hon reflekterar över detta och inser att analysen har rätt, hon är inte ett dugg intresserad av ekonomin men har axlat uppdraget under fyra år för att vara ”duktig för teamet”.

När hon reflekterat på utfallet tar hon upp detta med sitt team och berättar hur hon successivt tycker att den delen av arbetet är belastande. Eftersom att byrån står för innovation, nytänkande och utveckling är det lätt för dem att lägga arbetet utanför bolaget.

Sara lägger numera sin energi på det som verkligen motiverar henne. Genom analysen har hon blivit mer autentisk i sin kommunikation och dialog och hela teamet vågar vara mer ärliga mot varandra och tar mer ansvar för sin kommunikation. De har börjat att bygga på sin psykologiska trygghet som är en av grundpelarna i framgångsrika team och lag.

Vår vision är hållbara människor. Vi är glada och stolta över att bidra med inspiration och utveckling för individer och företag.
Vi vet att genom självinsikt, sårbarhet och autencitet skapar vi tryggare relationer och team. Vår filosofi:  grunden till självledarskap är självinsikt och medvetenhet om sig själv. Att medvetande göra det omedvetna. Vi kallar det självvetenskap

Genom reflektion och frågor som utmana kan du gå bortom de tankar och beteenden du har som är omedvetna. Detta skapar utrymme för lärande och innovation.

Frågan du kan ställa dig: Hur kan vi skapa en arbetsmiljö där vi känner mer motivation och engagemang?

Funderar du på dessa frågor?
Bolla med oss! Boka ett förutsättningslöst zoom!
Kontakt: Veronica Carlson 0733- 65 11 68, veronica@workinprogress.works

Vi har en utbildning som ger dig vad du motiveras av och hur du kan applicera det på arbetsuppgifter, ansvar och vilka områden du behöver prioritera för att få energi. Läs mer här Motivation på Distans

Läs mer om teamutveckling här